Domy wykonane w naszej technologii przechodzą rygorystyczne badania zużycia energii i zaliczają się do kategorii domów PASYWNYCH tj. zużywających mniej niż 15 kWh/m2*rok.

Do budowy domów używamy tylko najwyższej jakości materiałów. Elementy konstrukcyjne wykonywane są z drewna KVH. Jest to świerk skandynawski wysuszony do wilgotności 12%, czterostronnie gładko strugany. Usunięte są wszelkie fragmenty osłabiające (np. sęki). Drewno jest klejone i połączone na mikrowszczepy.

Nasze ściany zewnętrzne mają 55 cm grubości. Od zewnątrz izolowane są wełną mineralną prasowaną o grubości 15 cm. Od środka budynku stosujemy nowoczesną technologię piany poliuretanowej PUR o grubości 20 cm. Takie uszczelnienie umożliwia usunięcie wszelkich szczelin i wyeliminowanie tzw. mostków termicznych. Konstrukcje ścian zamykamy obustronnie płytami gipsowo-włóknowymi marki Fermacell. Powoduje to dodatkową izolację akustyczną oraz ochronę przeciwpożarową REI 30. Ponadto płyta Fermacell przenosi obciążenie 100kg na punkt, co umożliwia bezpośredni montaż mebli, a warstwa zewnętrzna nie wymaga szpachlowania i gruntowania powierzchni.

Aby zachować komfort i odpowiednią wilgotność powietrza, w naszych domach stosujemy rekuperację tj. mechaniczną wentylację z odzyskiem ciepła, o sprawności do 80%. Ciepłe, wychodzące powietrze ogrzewa powietrze z zewnątrz, co powoduje znaczną oszczędność energii cieplnej, a dodatkowo 2-krotną wymianę powietrza w pomieszczeniu w przeciągu godziny.


ŚCIANA DOMU

Konstrukcja przegród zewnętrznych budynku pasywnego jest podporządkowana konieczności maksymalnego ograniczenia strat ciepła. Ściany zewnętrzne, podłogi, stropy i dachy muszą być zaizolowane tak, aby wartość współczynnika przenikania ciepła nie przekraczała 0,15 w/m2k. Warunek ten wymusza zastosowanie warstwy izolacyjnej o grubości 30, 35 cm , co jest możliwe w przypadku większości konstrukcji przegród zewnętrznych.

W miarę możliwości w praktyce preferuje się dalsze polepszenie ocieplenia nieprzeźroczystych przegród zewnętrznych budynku. Docelowo wartość współczynnika przenikania ciepła U przez przegrody wynosi 0.1 W/m2K. Taka wartość U odpowiada ociepleniu grubości 40 cm . Są to dość znaczne grubości materiału izolacyjnego, ale na razie  taka grubość izolacji umożliwia osiągnięcie niskich strat ciepła. Trwają prace nad nową generacją materiałów izolacyjnych typu próżniowego, które zapewniają bardzo wysoką izolacyjność i zmniejsza zarazem grubość ścian.

 

Należy także pamiętać o tym, aby stosowane technologie wykonania przegród zewnętrznych charakteryzowały się dużą akumulacją cieplną. Zadaniem przegród zewnętrznych jest magazynowanie zysków ciepła, a następnie ich uwalnianie, gdy temperatura wewnątrz budynku różni się.